Za maraton z manj odpadki

Lani smo v sodelovanju z Ekologi brez meja, dijaki iz Ljutomera in vsemi tekači stopili na zero waste pot. Ločeno smo zbrali več kot 90 % od skupno 700 kg odpadkov. Letos z odgovornim ravnanjem z viri in odpadki nadaljujemo s ciljem zmanjšati skupne količine odpadkov. Vabljeni, da nam pri tem pomagate in širite besedo o dobri praksi iz Radencev.